Zimmermann dental - Preventiva i konzervativa
Preventiva i konzervativa
20.11.2022.
Zimmermann dental - Complete smile therapy
Complete smile therapy
20.11.2022.

Implantologija

OBITELJ ZIMMERMANN

Pioniri implantologije u Hrvatskoj


Zimmermann dental aesthetic studio svojim se sveobuhvatnim pristupom dentalnoj medicini i pacijentima naslanja na tradiciju Ordinacije dr. Ivana Zimmermanna, oca dr. Marka Zimmermanna. Jedan od prvih dentalnih implantata postavio je upravo dr. Ivan Zimmermann u svojoj ordinaciji daleke 1990. godine.

Dr. Marko Zimmermann vlasnik je diplome specijalističkog studija dentalne medicine iz implantologije. Dentalne implantate postavlja već dugi niz godina, a kompleksni protetski radovi na implantatima posebno ga vesele.

Zimmermann dental aesthetic studio jedna je od rijetkih ordinacija u kojoj se dentalni implantati postavljaju uz pomoć individualno prilagođene šablone. Šablone se izrađuju uz pomoć posebnog digitalnog "otiska" tj. skena usne šupljine koji se uzima s digitalnim skenerom, šalje u dentalni laboratoriji koji potom printa šablonu. Ova tehnika ima i svoje stručno ime - radi se o tzv. navigiranoj kirurgiji koja nam omogućuje maksimalnu preciznost prilikom postavljanja implantata.

ŠTO JE DENTALNI ILI ZUBNI IMPLANTAT I ZAŠTO SE KORISTI?

 

Dentalni ili zubni implantati su zapravo titanski vijci kojima zamijenjujemo nedostajući zubni korijen. Dentalni implantat možemo postaviti da bi zamijenili jedan zub - u tom slučaju govorimo o solo krunici na implantatu ili možemo postaviti više implantata koje ćemo koristiti kao nosače za mostove ili fiksne zubne proteze.

Kada govorimo o kompleksnim protetskim radovima na implantatima (primjerice kada pacijenti nemaju niti jedan zub u čeljusti), količina implantata koju ćemo predložiti za postavljanje ovisit će o kvaliteti i količini kosti koju pacijent ima.

O broju implantata ovisit će vrsta protetskog rada na implantatima.

KOJI SU UVJETI KOJE TREBA ZADOVOLJITI KAKO BI SE ZUBNI IMPLANTATI
POSTAVILI NA OPTIMALAN, KVALITETAN I BEZBOLAN NAČIN?

 
  1. Znanje, edukacija i praksa doktora dentalne medicine koji postavlja implantate osnovni su preduvjeti uspješne implantološke terapije. Dovoljno je upitati se kome biste dozvolili da vam ugradi implantat. Doktoru s obiteljskom tradicijom u implantologiji, s diplomom poslijediplomskog specijalističkog studija iz implantologije ili doktoru sa završenim vikend tečajem za postavljanje implantata?
  2. Postavljanje certificiranih implantata koji imaju dugogodišnju znanstvenu podlogu u istraživanjima. Na tržištu je danas doktorima dentalne medicine dostupno više od 200 različitih sustava za postavljanje implantata. Svaki sustav ima svoje prednosti i mane - potrebni su stručnost i praksa kako bi se ovisno o dijagnozi pacijenta odabrao i postavio implantat idealan baš za tog pacijenta.
  3. Uz laganu ruku, preciznost i brzinu u većoj je mjeri moguće izbjeći većinu komplikacija vezanih za postavljanje implantata.
“Ako su implantati dobro postavljeni, ako je protetski rad na njima izrađen poštujući sva načela struke i pacijent redovito brine o svojoj oralnoj higijeni - dentalni implantati mogu trajati cijeli život!”